La direcció general d’esports de la Conselleria d’ Educació, cultura i esport ens informa, que per al pròxim curs escolar 2020/2021 els esportistes d’elit d’aquesta federació, en funció dels seus resultats esportius, poden sol·licitar cursar un batxillerat amb un disseny específic per a esportistes d’elit.

read more